logo image
  • «2023 Eğitim Vizyon Belgesi»nin yeteneklerle ilgili olarak ortaya koyduğu çerçeveyi esas alıyoruz.
  • «Eksik Bul-Tamamla» anlayışının yanısıra «Güçlü Alanı Bul-Destekle» anlayışını benimsiyoruz.
  • Öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için erken dönemde yetenekleri takip etmeye başlamanın gerekliliğine inanıyoruz.
  • Beyinle ilgili araştırmalarda, «hepimizin beyninin bazı alanlara daha yatkın olduğu» bilgisinden hareket ediyoruz
  • Eğitimi, «davranış değiştirme» olarak değil, «potansiyeli açığa çıkarma» olarak tanımlıyoruz.